Підібрати товари

Розширено модельний ряд компресорів Balma

20.01.2015

"BALMA" (Італія) - світовий лідер із виробництва повітряних поршневих компресорів. Компанія "BALMA" має у своєму складі 7 заводів у Німеччині, Італії та США, що випускають 3700 компресорів на день, контролює 40% європейського та 15% світового ринків збуту, експортуючи свою продукцію до 123 країн світу.

Торгівельна марка "BALMA", що входить до концерну "ABAC Aria Compressa S.p.A.", носить ім'я компанії, утвореної в 1950 році інженером Антоніо Бальма і завжди асоціювалося з такими поняттями, як технології стисненого повітря, надійність, ефективність та продуктивність. Безперервні дослідження та розробки нових продуктів та виробничих процесів дозволяють "BALMA" представляти на ринку найбільш повні та значні серії повітряних компресорів з чавунними компонентами, орієнтованими в основному на професійний та промисловий сектор ринку.

Розмаїття сфер застосування стисненого повітря диктує найширший асортимент продукції, що випускається компанією, що включає компресорне обладнання, пневмоінструмент та аксесуари для промислового, професійного та напівпрофесійного використання, які обслуговуються у спеціалізованих сервісних центрах по всьому світу. На сьогоднішній день "BALMA" - єдиний виробник компресорної техніки у найширшому діапазоні потужностей - від 1,1 до 400 кВт. Поряд з поршневими компресорамі з 1980 року "BALMA" виробляє широкий спектр гвинтових компресорів, все більш популярних у промисловості. Потужні високопродуктивні компресорні станції, адсорбційні осушувачі, бустери виробляються на заводах Balma в Німеччині. З 2003 року "BALMA" постачає безмасляні гвинтові компресори, рекомендовані до застосування у медичній, харчовій, електронній, хімічній промисловості. Стратегія розвитку "BALMA" спрямована на задоволення всіх вимог сучасного ринку компресорної техніки, а продукція відповідає всім критеріям якості, насамперед – надійності, довговічності та безпеці роботи. Вся продукція торгової марки "BALMA" виготовлена ​​на автоматизованих технологічних лініях з використанням новітніх технологій та ноу-хау, відповідає міжнародному стандарту UNI EN ISO 9001.

"BALMA" (Италия) - мировой лидер по производству воздушных поршневых компрессоров. Компания "BALMA" имеет в своем составе 7 заводов в Германии, Италии и США, выпускающих 3700 компрессоров в день, контролирует 40% европейского и 15% мирового рынков сбыта, экспортируя свою продукцию в 123 страны мира.

Торговая марка "BALMA", входящая в концерн "ABAC Aria Compressa S.p.A.", носит имя компании, образованной в 1950 году инженером Антонио Бальма и всегда ассоциировалось с такими понятиями, как технологии сжатого воздуха, надёжность, эффективность и производительность. Непрерывные исследования и разработки новых продуктов и производственных процессов позволяют "BALMA"представлять на рынке наиболее полные и значительные серии воздушных компрессоров с чугунными компонентами, ориентированными в основном на профессиональный и промышленный сектор рынка.

Многообразие областей применения сжатого воздуха диктует широчайший ассортимент выпускаемой компанией продукции, включающий компрессорное оборудование, пневмоинструмент и аксессуары для промышленного, профессионального и полупрофессионального использования, которые обслуживаются в специализированных сервисных центрах по всему миру. На сегодняшний день "BALMA" - единственный производитель компрессорной техники в самом широком диапазоне мощностей - от 1,1 до 400 кВт. Наряду с поршневыми компрессорамии с 1980 года "BALMA" производит широкий спектр винтовых компрессоров, все более популярных в промышленности. Мощные высокопроизводительные компрессорные станции, адсорбционные осушители, бустеры производятся на заводах "BALMA" в Германии. С 2003 года "BALMA" поставляет безмасляные винтовые компрессоры, рекомедованные к применению в медицинской, пищевой, электронной, химической промышленности. Стратегия развития "BALMA" направлена на удовлетворение всех требований современного рынка компрессорной техники, а продукция отвечает всем критериям качества, в первую очередь - надежности, долговечности и безопасности работы. Вся продукция торговой марки "BALMA" произведена на автоматизированных технологических линиях с использованием новейших технологий и ноу-хау, соответствует международному стандарту UNI EN ISO 9001.

Смотрите также

01.02.2015 ТОВ Сервісна компанія Конгур – пропонує продукцію корпорації SMC